fbpx

 

Polityka Prywatności

 

Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Hetman Jewelry.

Sprzedający ma prawo wykorzystać dane kupującego jedynie w ramach zawartej z nim umowy kupna-sprzedaży.

Klient składający zamówienie w sklepie internetowym Hetman Jewelry dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży oraz do kontaktu w celu finalizacji umowy.

Dane te nie są udostępniane innym podmiotom i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.

Klient ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy Hetman Jewelry.

Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem strony www.hetmanjewelry.com / .pl.